PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BAO BÌ HỘP GIẤY CARTON

Bao bì  hộp giấy là một trong những sản phẩm in thông dụng và rất thường gặp. Đây là  dạng bao bì cấp 1 hoặc cấp 2 vừa dùng để chứa đựng sản phẩm, vừa mang chức năng quảng cáo. Do đó nó rất được chú  ý và quan tâm về  mặt chất lượng.
Bài báo trình bày toàn bộ các công đoạn cần kiểm tra từ  khâu chế bản, in đến thành phẩm, nêu ra các yếu tố cần kiểm tra và  cách thức kiểm tra cho các công đoạn, qua đó cũng khái quát lên những yêu cầu cho quy trình sản xuất hộp giấy.

bao bì carton, thùng carton, thùng carton giá rẻ, bao bì Toàn Quốc, bao bì
Thùng trái cây
  • Nội dung chính:

1. Kiểm tra vật liệu: giấy sử dụng trong gia công hộp.

* Loại vật liệu            * Độ bền đâm thủng

* Độ trắng                 * Độ bền kéo

* Độ phẳng                * Độ bền nén phẳng

* Định lượng giấy      * Độ bền nén biên

* Độ dày                   * Khả năng chất xếp

* Độ bền bục             * Độ bền khi rơi

2. Chế bản:  Quy trình và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình chế bản.

3. In: Quy trình và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình in.

4. Thành phẩm: Quy trình và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình thành phẩm.

Visits: 900

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *